Pre i posle

Ovde možete pogledati slike nekih naših radova

Viniri non-prep

Kada pacijent ne želi da nosi fiksnu protezu i da se podloži hirurškoj intervenciji, ulepšamo joj život vinirima bez preparacije zuba.

PRE

POSLE

Bezmetalna keramika

PRE

POSLE

Rešavanje frakture zuba
Ceo proces je urađen u jednom danu.

PRE

POSLE

  Radost je obostrana!

On – što je “posle kiše došlo Sunce” i to u istom danu
A mi – što smo mogli, umeli i time ga usrećili u jednom danu

Zatvaranje dijastema vinirima
Rešavanje kratkih i sitnih zuba sa “spuštenim desnima”.

Zatvaranje dijastema vinirima

PRE

POSLE

Proces zatvaranje dijastema vinirima:
Fiksna proteza – Circumcizija na desnima – Non prep viniri

  Posebno ponosni na timski rad i sinergiju ortodonta, hirurga i protetičara.
Pri rešavanju problema kratkih i sitnih zuba sa “spuštenim desnima”, upotrebili smo Cad – Cam tehnologiju i tzv. Non-prep vinire.

Rezultat endodonske terapije
Posle 6 godina proces na vrhu korena više ne postoji.

PRE

POSLE

Bezmetalna CEREC krunica
Rezultat PRE i POSLE

PRE

POSLE

beljenjezubapre

Beljenje zuba – PRE

beljenjezubaposle

Beljenje zuba – POSLE

bezmetalnakeramikapre

Bezmetalna keramika – PRE

bezmetalnakeramikaposle

Bezmetalna keramika – POSLE

estetskastomatologijapre

Estetska stomatologija – PRE

primerzaestetskuposle

Estetska stomatologija – POSLE

Metalokeramika – PRE

Metalokeramika – POSLE

zoom-pre

Zoom – PRE

zoom-posle

Zoom – POSLE

mini-implantati-pre

Mini implantati – PRE

mini-implantati-posle

Mini implantati – POSLE

Zub sa procesom

Kontrolna slika izlečenog zuba posle 6 meseci