Cenovnik stomatoloških usluga

 

PREGLEDI

USLUGA

CENA (rsd)

Stomatološki pregled (pregled se ne plaća ukoliko se odmah nešto i uradi od dole navedenih usluga) 1.250
Stomatološki specijalistički pregled sa pisanim nalazom 4.000
Kontrolni pregled 750
Rendgen snimak zuba digitalni 400

PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Ultrazvučno uklanjanje kamenca 3.000
Uklanjanje mekih zubnih naslaga 1.250
Zalivanje fisura 1.500 – 2.000
Ispun na mlečnom zubu 2.000 – 2.500
Lek na mlečnom zubu 1000
Drenaža mlečnog zuba 1000
Vadjenje mlečnog zuba resorbovanog korena 750
Vadjenje mlečnog zuba sa anestezijom 1.500 – 2.500
Mortalna amputacija sa ispunom 2.500

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Beljenje zuba –  ordinacijsko po vilici 12.500
Beljenje zuba – kućno po vilici 12.500
Vinir-faseta, kompozitna, po zubu 7.500
Vinir-faseta, kompozitna, injekciona metoda po zubu 12.500
Vinir-faseta, keramička CEREC, po zubu 30.000

.

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Kompozitna plomba na 1 površini 3.000
Kompozitna plomba na 2 površine 3.500-4.000
Kompozitna plomba na 3+ površine 4.000-4.500
Kompozitna nadogradnja krune zuba 5.000
Podloga 500
Glasjonomer plomba na 1 površini 2.000
Glasjonomer plomba na 2 površine 2.500-3.000
Amalgamska plomba 2.500-3.000
Ispun klinaste erozije 2.500

ENDODONCIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Vitalna mortalna ekstirpacija 2.500
Faza u lečenju zuba 1.250
Drenaža zuba-prva pomoć 1.500-2.500
Mehaničko – medikamentozna obrada po kanalu 2.500
Lečenje kanala korena LASEROM faza 1.250
Terapijsko privremeno punjenje kanala korena zuba 1.500
Definitivno punjenje kanala korena, po kanalu 1.250

PARODONTOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Obrada parodontalnog džepa po zubu 1.250
Terapija parodontalnog džepa LASEROM po zubu 2.000
Hirursko lečenje parodontopatije po zubu 6.250
Vađenje parodontopatičnog zuba sa anestezijom 2.000

ORALNA HIRURGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Vađenje zuba, rutinsko 2.500
Vađene zuba, komplikovano 3.200-6.250
Vađenje zuba, hirursko 6.250-12.500
Vađenje impaktiranih zuba 12.500-18.750
Resekcija korena zuba- apikotomija 12.500-18.750
Usađivanje zubnog implantata 56.250-100.000

PROTETIKA

USLUGA

CENA (rsd)

Metalo-keramička SOLO krunica 13.200
Keramički onlej-overlej CEREC 30.000
Metalo-keramička krunica 12.500
Bezmetalna keramička CEREC krunica 31.500
Liveni kočić-nadogradnja 5.000
Fiberglas kočić-nadogradnja 7.500
Privremena krunica 2.000
Akrilatna krunica 4.000
Telio CEREC krunica 10.000
Totalna proteza 45.000
Valplast proteza 52.500
Parcijalna akrilatna proteza 40.000
Parcijalna skeletirana-vizil proteza sa kukicama 56.000
Parcijalna skeletirana-vizil proteza na atačmenima 63.750
Podlaganje proteze direktno 3.200
Podlaganje proteze indirektno 12.000
Reparatura proteze 2.500
Ugradnja zuba u akrilatnu ploču 4.000
Ugradnja zuba u Valplast protezu 11.250

ORTODONCIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Terapija fiksnim ortodontskim aparatom po vilici 90.000
Terapija fiksnim ortodontskim aparatom sa estetskim bravicama po vilici 150.000
Terapija aktivnim ortodontskim aparatom po vilici 45.000
Samoligirajući fiksni ortodontski aparat 130.000
Miofunkcionalna terapija (Myobrace) po fazi 37.500

Sve cene su izražene u dinarima.