U toku je ažuriranje cena stomatoloških usluga.

Hvala na razumevanju!

Cenovnik stomatoloških usluga

 

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Keramički CEREC inlej-plomba u jednoj poseti 18.750
Keramički CEREC onlej-plomba u jednoj poseti 22.500
Keramički CEREC overlej-plomba u jednoj poseti 25.000
Kompozitna plomba na jednoj površini 2.500
Kompozitna plomba na dve površine 2.750
Kompozitna plomba na tri povrsine 3.200
GJ podloga, kompozitna plomba na dve povrsine 3.200
GJ podloga, kompozitna plomba na tri povrsine 3.750
Kompozitna nadogradnja krunice zuba 4.375
Kompozitna plomba na tri i vise povrsina 4.375

ENDODONCIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Vitalna ekstirpacija, ulozak, privemeni ispun 2.500
Faza u lečenju zuba 1.250
Punjenje kanala, definitivno, po kanalu 1.250
Terapijsko punjenje kanala, privremeno 1.250
Lečenje kanala korena LASEROM 1.250
Drenaža zuba-prva pomoć 1.250.

PROTETIKA

 

USLUGA

CENA (rsd)

Stomatološki specijalistički pregled sa protetskim planom 1.250
Solo metalo-keramička krunica 11.250
Solo bezmetalna CEREC keramička krunica u jednoj poseti 37.500
Bezmetalna CEREC krunica 28.750
Totalna proteza 37.500
Parcijalna skeletirana proteza 50.000
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima (vizil proteza) 57.500
Podlaganje proteze direktno 3.200
Podlaganje proteze indirektno 6.250
Reparatura proteze 2500
Privremena krunica 1.250
Akrilatna krunica 3.750
Fiberglas kočić 7.500
Telio CEREC krunica 6,250
Liveni kočić-nadogradnja 5.000
Viniri 28.750

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Zalivanje fisura 1.200
Plomba na mlečnom zubu 1.500
Lek na mlečnom zubu 1000
Vadjenje mlečnog zuba 650
Vadjenje mlečnog zuba sa anestezijom 1.500
Drenaža mlečnog zuba 650

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

Beljenje zuba ZOOM lampom gornja i donja vilica 25.000
Beljenje zuba EXTRA BOOST po vilici 12.500
Vinir-faseta, kompozitna, po zubu 6.250
Kućno beljenje zuba NIGHT WHITE, po vilici 10.000
Ugradnja cirkona 3.750
Vinir-faseta, keramička CEREC u jednoj poseti, po zubu 25.000

.

PARODONTOLOGIJA

USLUGA

CENA (rsd)

UZ uklanjanje kamenca i poliranje zuba 2.500
Uklanjanje mekih naslaga 1.250
Obrada parodontalnog džepa po zubu 1.250
Hirursko lečenje parodontopatije po zubu 6.250
Obrada parodontalnog džepa LASEROM po zubu 2000

ORALNA HIRURGIJA

 

USLUGA

CENA (rsd)

Vađjene zuba rutinsko 2.500
Vađene zuba komplikovano/sa separacijom 3.000-5.000
Teško vadjenje zuba, hirursko 6.500
Vađenje impaktiranih zuba 10.000-18.750
Resekcija zuba- apikotomija 12.500
Ugradnja implantata 62.500-87.500
Hiruško vađenje impaktiranog umnjaka sa velikim rizikom 25.000-37.500

ORTOPEDIJA VILICA

USLUGA

CENA (rsd)

Fiksni ortodontski aparat 75.000-100.000
Aktivni ortodontski aparat 37.500
Samoligirajući fiksni ortodontski aparat (Damon) 130.000

Sve cene su izražene u dinarima.