Cenovnik stomatoloških usluga

 

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (bodovi)

Keramički CEREC inlej-plomba u jednoj poseti 150
Keramički CEREC onlej-plomba u jednoj poseti 180
Keramički CEREC overlej-plomba u jednoj poseti 200
Kompozitna plomba na jednoj površini 20
Kompozitna plomba na dve površine 22
Kompozitna plomba na tri povrsine 25
GJ podloga, kompozitna plomba na dve povrsine 25
GJ podloga, kompozitna plomba na tri povrsine 30
Kompozitna nadogradnja krunice zuba 35
Kompozitna plomba na tri i vise povrsina 35

ENDODONCIJA

USLUGA

CENA (bodovi)

Vitalna ekstirpacija, ulozak, privemeni ispun 20
Faza u lečenju zuba 10
Punjenje kanala, definitivno, po kanalu 10
Terapijsko punjenje kanala, privremeno 10
Lečenje kanala korena LASEROM 10
Drenaža zuba-prva pomoć 10

.

PROTETIKA

 

USLUGA

CENA (bodovi)

Stomatološki specijalistički pregled sa protetskim planom 10
Solo metalo-keramička krunica 90
Solo bezmetalna CEREC keramička krunica u jednoj poseti 300
Bezmetalna CEREC krunica 230
Totalna proteza 300
Parcijalna skeletirana proteza 400
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima (vizil proteza) 460
Podlaganje proteze direktno 25
Podlaganje proteze indirektno 50
Reparatura proteze 10
Privremena krunica 10
Akrilatna krunica 30
Fiberglas kočić 60
Telio CEREC krunica 50
Liveni kočić-nadogradnja 40
Viniri 230

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (bodovi)

Zalivanje fisura 8
Plomba na mlečnom zubu 10
Lek na mlečnom zubu 5
Vadjenje mlečnog zuba 5
Vadjenje mlečnog zuba sa anestezijom 10
Drenaža mlečnog zuba 5

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

USLUGA

CENA (bodovi)

Beljenje zuba ZOOM lampom gornja i donja vilica 200
Beljenje zuba EXTRA BOOST po vilici 100
Vinir-faseta, kompozitna, po zubu 50
Kućno beljenje zuba NIGHT WHITE, po vilici 80
Ugradnja cirkona 30
Vinir-faseta, keramička CEREC u jednoj poseti, po zubu 200

.

PARODONTOLOGIJA

USLUGA

CENA (bodovi)

UZ uklanjanje kamenca i poliranje zuba 20
Uklanjanje mekih naslaga 10
Obrada parodontalnog džepa po zubu 10
Hirursko lečenje parodontopatije po zubu 50
Obrada parodontalnog džepa LASEROM po zubu 15

ORALNA HIRURGIJA

 

USLUGA

CENA (bodovi)

Vađjene zuba rutinsko 20
Vađene zuba komplikovano/sa separacijom 25
Teško vadjenje zuba, hirursko 50
Vađenje impaktiranih zuba 80-150
Resekcija zuba- apikotomija 100
Ugradnja implantata 500-700
Hiruško vađenje impaktiranog umnjaka sa velikim rizikom 200-300

ORTOPEDIJA VILICA

USLUGA

CENA (bodovi)

Fiksni ortodontski aparat 600-800
Aktivni ortodontski aparat 300
Samoligirajući fiksni ortodontski aparat (Damon) 1000

Sve cene su izražene u bodovima.