IGI_6781b

Dr Biserka Šaranović-Banković

Specijalista stomatološke protetike


  • Osnivač ordinacije
  • Specijalista stomatološke protetike od 1995. godine.
  • Stomatolog sa dugogodišnjim radnim iskustvom
  • Zdravstvenu specijalizaciju završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

IGI_6792

Dr Željko Banković

Specijalista oralne hirurgije


 

  • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu,
  • Specijalizant na Klinici za Oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu

Tijana Šaranović

Doktor stomatologije


 

  • Diplomirala na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Jasmina Langus

Asistent


 

  • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za zubnog tehničara i smer za stomatološkog asistenta

Arsena Muslija

Asistent


 

  • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za stomatološkog asistenta, kao i Višu medicinsku školu u Beogradu, smer zubni tehničar