IGI_6781b

Dr Biserka Šaranović-Banković

Specijalista stomatološke protetike


 • Osnivač ordinacije
 • Specijalista stomatološke protetike od 1995. godine.
 • Stomatolog sa dugogodišnjim radnim iskustvom
 • Zdravstvenu specijalizaciju završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

IGI_6792

Dr Željko Banković

Specijalista oralne hirurgije


 

 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu,
 • Specijalizant na Klinici za Oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu

IGI_6769

Dr Relja Radmilović

Specijalista oralne hirurgije


 

 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu
 • Zdravstvenu specijalizaciju završio na Stomatološkom fakultetu u Beogradu

Tijana Šaranović

Doktor stomatologije


 

 • Diplomirala na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Jasmina Langus

Asistent


 

 • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za zubnog tehničara i smer za stomatološkog asistenta

Arsena Muslija

Asistent


 

 • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za stomatološkog asistenta, kao i Višu medicinsku školu u Beogradu, smer zubni tehničar