Dr Biserka Šaranović-Banković

Specijalista stomatološke protetike


 • Osnivač i vlasnik ordinacije
 • Specijalista stomatološke protetike od 1995. godine.
 • Stomatolog sa dugogodišnjim radnim iskustvom
 • Zdravstvenu specijalizaciju završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Dr Željko Banković

Suvlasnik ordinacije i specijalista oralne hirurgije


 

 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu,
 • Specijalizirao, sa najvišom ocenom, na Klinici za Oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu

Dr Tijana Šaranović

Stomatolog i specijalizant na Klinici za Ortopediju Vilica


 

 • Diplomirala na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Dr Tijana – Tina Banković

Stomatolog – specijalizant stomatološke protetike


 

 • Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Jasmina Grčić

Asistent


 

 • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za zubnog tehničara i smer za stomatološkog asistenta.

Arsena Muslija

Asistent


 

 • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, kao i Višu medicinsku školu u Beogradu, smer zubni tehničar.

Marijana Tomović

Asistent


 

 • Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, završila smer za stomatološkog asistenta.