Svaki zub se sastoji od krune-vidljivog dela zuba i jednog ili više korenova. U slučajevima kada je u većoj meri oštećena prirodna kruna  zuba i kada se više ne može sanirati plombom, ili iz estetskih razloga-neodgovarajući oblik, boja, položaj zuba, izrađuju se veštačke krunice. Takav zub neophodno je izbrusiti do odgovarajućeg oblika kako bi se na njega mogla postaviti “navlaka” tj. veštačka krunica koja daje zubu novi potpuni oblik. Krunice mogu biti metalokeramičke ili keramičke tj. “bezmetalne”.

krunicamostnadogradnja i kočić

Ukoliko najveći deo ili cela prirodna kruna zuba nedostaje prvo se radi tzv. nadogradnja, koja nadograđuje izgubljeni deo do izbrušenog oblika, spremnog da prihvati “navlaku” tj. krunicu. Nadogradnja najčešće kao sastavni deo sadrži i kočić koji usidrava nadogradnju u korenu zuba.

Ukoliko su kao zamena za izgubljene zube ugrađeni zubni implanti u kost vilice pacijenta, onda se na njima posle određenog vremena izrađuju posebne veštačke krunice.

BEZMETALNE KERAMIČKE KRUNICE su veštačke krunice koje nemaju metalnu osnovu kao metalokeramičke krunice, već su u potpunosti izrađene od posebne keramike koja je strukturno ojačana pa je metal kao osnova nepotreban. Ovim je ujedno i povećana lepota takvih krunica jer se kroz keramiku ne providi metal kao siva nijansa što je vrlo česta pojava kod metalokeramičkih krunica. U našoj ordinaciji se bezmetalne krunice i mostovi izrađuju za jedan dan, najčešće u jednoj poseti i pacijent izlazi sa gotovim “novim zubima”, što je velika prednost u odnosu na metalokeramičke krunice i mostove čija izrada zahteva od pacijenta nekoliko dana tj. više dolazaka. Ovo je moguće zahvaljujući digitalizaciji stomatologije odnosno primene najsavremenijeg CAD/CAM sistema CEREC. Pacijent je neophodan za brušenje tj. pripremu zuba i zatim pravljenja virtuelnog otiska odnosno snimanje zuba i vilica posebnom kamerom, nakon čega je slobodan da sačeka izradu nadoknada, što predstavlja drastično skraćenje procedure i veliki komfor za pacijenta. Nadoknade se izrezuju u mašini sa visokom preciznošću od blokova pune gotove ojačane keramike, što dodatno povećava strukturnu jačinu i druge mehaničke karakteristike, kao i lepotu.

cerec donja vilica All-ceramic-crowns unnamed-2 Dental-All-Ceramic-Zirconium-Pfm-Crown-and-Bridges-Suplies CAD_Cam_Zirconia_Crown_and_Bridges_All_Ceramic_Crown

Ukoliko postoje  bezuba polja između postojećih zuba, jedan od načina nadoknade izgubljenih zuba i uspostavljanja punog zubnog niza je izrada mostova. Mostovi kao što ime kaže premošćuju bezubi deo vilice i oslanjaju se na postojeće zube, pa je neophodno postojeće zube izbrusiti do odgovarajućih oblika. Mostovi se sastoje od više međusobno spojenih krunica, od kojih neke pokrivaju izbrušene zube nosače a ostale popunjavaju bezubi prostor i “glume” nove zube. Kao i krunice, tako i mostovi mogu biti metalokeramički i keramički tj. “bezmetalni”.