IGI_6781b

Dr Biserka

Šaranović-Banković

Specijalista stomatološke protetike

Vlasnik ordinacije, stomatolog sa dugogodišnjim radnim iskustvom, zdravstvenu specijalizaciju završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

IGI_6797

Dr Jelena Radosavljević

Specijalista ortodoncije

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, zdravstvenu specijalizaciju završila na  Stomatološkom fakultetu u Beogradu

IGI_6792

Dr Željko Banković

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu,  Specijalizant na Klinici za Oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu

IGI_6769

Dr Relja Radmilović

Specijalista Oralne hirurgije

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, zdravstvenu specijalizaciju završio na  Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Asistent Arsena Muslija

Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za stomatološkog asistenta i Višu medicinsku školu u Beogradu, smer zubni tehničar

Asistent Jasmina Langus

Završila Srednju zubotehničku školu u Beogradu, smer za zubnog tehničara i smer za stomatološkog asistenta